Người Nhật thử làm GỎI CUỐN ở nhà Sài Gòn | ベトナム生春巻きを作る|A Japanese try Vietnamese spring rolls

Người Nhật thử làm GỎI CUỐN ở nhà Sài Gòn  | ベトナム生春巻きを作る|A Japanese try Vietnamese spring rolls

▼NFT▼
▷https://xeami.com/nft/akari/

▼Spice Cafe Cuhponosu – スパイス食堂クーポノス▼
▷https://www.cuhponosu.com/

Thanks for the translation, Phan Hoang Truc 🥰

ーーーーーーーーーーー
▼Play lists▼
Akari nói bằng tiếng Việt | ベトナム語挑戦シリーズ | Talk in Vietnamese
▷https://bit.ly/2AzVwvx
Sing in multiple languages | 多言語で歌ってみた
▷https://bit.ly/2LTae5b
ベトナム語勉強シリーズ | Học tiếng Việt | Learn Vietnamese
▷https://bit.ly/2AzDmKp
ベトナム探検シリーズ | Akari khám phá Việt Nam | Explore Vietnam
▷https://bit.ly/2n1yGU6
Akari giới thiệu Nhật Bản | Introducing Japan | ベトナム語で日本紹介シリーズ
▷https://bit.ly/2KkOqdX

ーーーーーーーーーー
▼aNcari room▼
Facebook▷https://www.facebook.com/ancariroom/
Instagram▷https://www.instagram.com/ancariroom/
YouTube▷https://www.youtube.com/c/aNcariRoom
note▷https://note.com/ancariroom
ーーーーーーーーーー

#NFT

勉強法カテゴリの最新記事