【TOPIK初級】韓国語能力試験に必ず出る単語 名詞100個151~250

日本語➡韓国語

Topik初級単語(名詞001-150) https://youtu.be/Way7LvqbIx4
Topik初級単語(名詞151-250) https://youtu.be/pApql9BulcU
Topik初級単語(形容詞001-100)https://youtu.be/hB9UbPi0xMI
Topik初級単語(動詞001-100) https://youtu.be/gmVUvihCe4w
Topik初級単語(動詞101-200) https://youtu.be/s-5LlwQ2siM

#topik #韓国語 #韓国語能力試験

初心者カテゴリの最新記事